“คู่รักต้องเรียนรู้ที่จะบอกเล่าความไม่พอใจ ในแบบที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจกัน ไม่ใช่การ…

“คู่รักต้องเรียนรู้ที่จะบอกเล่าความไม่พอใจ ในแบบที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจกัน
ไม่ใช่การตำหนิติเตียน และทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่”

1 สิ่งสำคัญ ที่คู่รักต้องเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้รักกันอย่างมีความสุข

ต่างฝ่ายต้องเรียนรู้ที่จะบอกเล่าความไม่พอใจ หรือความรู้สึกไม่สบายใจ
ในแบบที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจกัน
ไม่ใช่การตำหนิติเตียน และทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่

แน่นอนว่าการอยู่ด้วยกัน คบกัน ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่ง ไม่พอใจ ไม่เข้าใจการกระทำของอีกฝ่าย

หลายคนอาจมองว่าทางออกมีเพียง 2 วิธี
คือ เก็บความรู้สึก และ พูดต่อว่า

ซึ่งทั้ง 2 วิธีนั้น มีแต่สร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ 

เพราะวิธีแรก การเก็บความรู้สึก
ปัญหาที่เจอจะไม่ได้ถูกแก้ไข
ยิ่งเก็บนานก็ยิ่งทุกข์ จนสุดท้าย
ก็จะมาเลือกวิธีที่ 2 อยู่ดี
และมักจะมีการใช้อารมณ์รุนแรง ยากที่จะควบคุม

หรือถ้าเลือกวิธีพูดต่อว่า
เราอาจแค่ได้ระบายความรู้สึก
แต่ไม่ช่วยให้อีกฝ่าย อยากที่ร่วมมือแก้ปัญหา
ด้วยพื้นฐานทางจิตวิทยามนุษย์ที่ไม่มีใครชอบถูกต่อว่า
โดยเฉพาะกับคนที่รัก และต้องอยู่ด้วยกันตลอด

** เพราะฉะนั้นหากมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน
ให้ “ฝึก” บอกเล่าความรู้สึกไม่พอใจและไม่เข้าใจ
ให้อีกฝ่ายได้รับรู้
ด้วยเจตนาว่า ฉันอยากให้เราเข้าใจกัน
ไม่ใช่เพราะอยากแค่ระบายอารมณ์
หรือต้องการให้เธอรู้สึกแย่**

 หลายครั้งเราอาจพบว่า
ความไม่พอใจต่างๆ ที่เราคิด
อีกฝ่ายก็ไม่ได้มีเจตนารุนแรงเท่าที่เราคิด
แต่เหตุที่ไม่เข้าใจกัน ที่พบบ่อยคือ
เราต่างมีสะสมประสบการณ์ชีวิตมาแตกต่างกัน
ทำให้มีมุมมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างกัน
ทำให้ทั้งคู่คิดไม่เหมือนกัน และไม่เข้าใจกัน

แต่เราก็ต่างรู้ว่า เรามีเหตุผลและความรู้สึกมากมายที่จะรักกัน
ฉะนั้นการฝึกที่จะพูดคุยแบบนี้
จะเป็นการฝึกฝน พัฒนา เพื่อให้ความสัมพันธ์เติบโต
และก่อเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
ซึ่งเป็นพื้นฐานความสุขหนึ่งในชีวิตคู่ ที่หลายคนปรารถนาครับ