นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ  

  • เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
  1. ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  2. หากสินค้าจัดส่งถึงท่านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Digtial หรือ Physical ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อทุกกรณี
  3. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 10% ของยอดสั่งซื้อ
  4. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  • การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่
Email: tumhaingai@gmail.com

  • การสั่งซื้อซ้ำ

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าช้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง
หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่าย
กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง
ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ท่าน

  • การสั่งซื้อโดยฉ้อฉล

เรามีขั้นตอนที่จัดเตรียมไว้สำหรับตรวจหาสัญญาณการสั่งซื้อ โดยฉ้อฉล
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล
รวมทั้งสิทธิ์ในการปิดกั้นผู้ใช้/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานเว็บไชต์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ