นโยบายการจัดส่งสินค้า

สินค้าดิจิทัล (Digital Products)

รายละเอียดและวิธีการจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งทางอีเมลของท่าน
 • ท่านสามารถตรวจสอบได้จากทางหน้าอีเมลของท่านและทำการ
  เข้าสู่ระบบอีกครั้ง ท่านสามารถสินค้าได้ด้วยตัวท่านเอง

ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งจะถือว่าเสร็จสิ้น
  เมื่อมีอีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้รับมอบ
  ซึ่งระบุไว้ในใบนำข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
 • เราจะไม่ส่งมอบสินค้าไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ของ
  ผู้รับมอบซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า

การจัดส่งไม่สำเร็จ :
อาจเกิดการจัดส่งไม่สำเร็จได้จากเหตุผลต่าง ๆ เช่น

 • ผู้รับมอบกรอกรายละเอียดไม่ตรงกับที่อยู่อีเมลของท่าน
 • สินค้ากำลังรอดำเนินการจากผู้รับมอบ (เช่น
  ยืนยันการสั่งซื้อ ยืนยันการชำระเงิน
  เลื่อนการจัดส่งเป็นต้น)

สินค้าทางกายภาพ (Physical Products)

รายละเอียดและวิธีการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งทางไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในวันและเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์
(งดจัดส่งสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่พัสดุได้ด้วยตัวท่านเอง
และติดตามสินค้าได้จากช่องทางการจัดส่งของท่านดังนี้

ติดตามสถานะพัสดุได้ที่
ไปรษณีย์ไทย: https://track.thailandpost.co.th
Kerry Express: https://th.kerryexpress.com/th/track

ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งจะถือว่าเสร็จสิ้น เมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบ ซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า แต่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้รับมอบอยู่
 • ถ้าผู้รับมอบไม่พร้อมรับสินค้าตามที่อยู่ เราอาจจัดส่งสินค้าให้บุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ (เช่น เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ฯลฯ) พัสดุที่ถูกส่งไปยังที่อยู่ซึ่งมีพื้นที่รับของส่วนกลางอาจถูกส่งไปยังพื้นที่ดังกล่าว เช่น สำนักงานนิติบุคคล สำนักงานบริหาร ฝ่ายต้อนรับ ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ เพื่อความปลอดภัยของสินค้า เราจะไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ซึ่งไม่มีผู้รับ แม้จะได้รับการร้องขอจากผู้ส่งสินค้าและ / หรือผู้รับมอบ
 • เราจะไม่ส่งมอบสินค้าไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ของผู้รับมอบซึ่งระบุไว้ในใบนำส่งสินค้า เว้นแต่จะได้คำแนะนำจากผู้ส่งสินค้า ผู้รับมอบจะต้องติดต่อผู้ส่งสินค้าเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว

การจัดส่งไม่สำเร็จ

 • ผู้รับมอบปฏิเสธการจัดส่ง หรือจ่ายเงินเรียกเก็บเงินปลายทาง
 • ไม่สามารถระบุหรือบอกตำแหน่งของผู้รับมอบได้อย่างสมเหตุสมผล
 • ไม่มีบุคคลที่เหมาะสมรอรับสินค้าตามที่อยู่ของผู้รับมอบ
 • สินค้ากำลังรอดำเนินการจากผู้รับมอบ (เช่น โทรกลับเพื่อยืนยันการจัดส่ง รับสินค้าที่จุดบริการของเรา เลื่อนการจัดส่งเป็นต้น)

การจัดส่งล่าช้า

 • “การจัดส่งล่าช้า” หมายถึงการจัดส่งที่เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งใช้เวลาเกินกว่าวันที่จัดส่งโดยประมาณ วันที่จัดส่งที่กำหนด เป็นเพียงการประมาณเท่านั้นและไม่มีการรับประกัน
 • ในกรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่ ทางไอสตาร์ทอัพบุ๊คจะทำการการจัดส่งสินค้า
  ให้ก็ต่อเมื่อ ผู้รับปลายทางได้ทำการยืนยัน
  กับเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าเกี่ยวกับสถานที่และเวลาจัดส่งล่วงหน้าเท่านั้น
 • ขณะที่เราพยายามส่งมอบสินค้าอย่างเหมาะสมตามตารางเวลาการจัดส่ง เวลาจะไม่ถือเป็นสาระสำคัญ ในแง่ของการจัดส่งสินค้าและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง หรือโดยอ้อมที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่ง